Schizofreni, angst og depresjon er blant de mest kostbare sykdommene i Norge (FHI)

En ny studie har vurdert kostnadene for 144 sykdommer. Demens og psykisk helse er blant sykdommene som koster mest. Studien er utført av forskere fra Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo og University of Washington, og er publisert i BMC Medicine.

Schizofreni, angst og depresjon er blant de mest kostbare sykdommene i Norge (FHI)
I rike land øker helseutgiftene gjerne i takt med befolkningens forventninger. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 12. september 2023 | Sist oppdatert 11. september 2023

Norge er et av landene som bruker mest på helsetjenester per person, ifølge OECD-undersøkelsen Health at a Glance. Forskerne ønsket å se på hvordan disse utgiftene fordeler seg på 144 sykdommer, alder, kjønn og type tjeneste.

Forskerne bak studien mener det er naturlig at Norge har høye utgifter til helse blant annet fordi Norge er et rikt land og at helseutgifter gjerne øker i rike land i takt med befolkingens forventninger.

– Det er nyttig å vite kostnadene for de ulike sykdommene, samtidig som det er viktig å presisere at det at vi bruker mye penger på enkelte sykdommer godt kan være en riktig prioritering, sier førsteforfatter Jonas Minet Kinge, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og professor i helseøkonomi ved UiO.

Les hele saken: Hva koster ulike sykdommer i helsevesenet? (FHI)

Les forskningsartikkelen:

Kinge, J.M., Dieleman, J., Karlstad, Ø., Knudsen, A.K., Klitkou, S.T., Hay, S.I., Vos, T., Murray, C.J.L., Vollset, S.E. Disease specific health spending by age, sex, and type of care in Norway: a national health registry study