SCID-5-AMPD er endelig tilgjengelig på norsk (Oslo universitetssykehus)

Utredning av personlighetsfungering gir et godt fundament for allianse og tilrettelegging av individualisert behandling. Klinikere anbefales å bruke SCID-5-AMPD for å gjøre en grundig utredning av personlighetsfungering.

SCID-5-AMPD er endelig tilgjengelig på norsk (Oslo universitetssykehus)
Den norske oversettelsen av SCID-5-AMPD som inntil nylig bare var tillatt for bruk i forskning, er nå tilgjengelig også for klinikere, mot betaling. Ill. foto: Colourbox.
Publisert 23. april 2024 | Sist oppdatert 22. april 2024

Åse-Line Baltzersen

Lanseringen av SCID-5-AMPD på norsk er et viktig steg mot forbedret diagnostikk og tilpasset behandling for mennesker med personlighetsforstyrrelser. Dette representerer det pågående skiftet fra en kategorisk til en dimensjonal forståelse. Gyldendal har sørget for at den norske oversettelsen som inntil nylig bare var tillatt for bruk i forskning, nå er tilgjengelig for alle.

Dette semistrukturerte intervjuet, utarbeidet av arkitektene bak den alternative modellen, fanger opp endringsensitive aspekter ved personlighetsfungering.

– Benyttet sammen med kjennskap til pasientens historie, gir den et godt grunnlag for alliansebygging og videre terapeutisk arbeid, forteller Tore Buer Christensen.

Han har doktorgrad i personlighetspsykiatri, er overlege på akuttseksjonen ved Sørlandet sykehus og en del av forskningsgruppen for personlighetspsykiatri. Han deltar i NorAMP-prosjektet, som han var med å initiere. Der forskes det på den alternative modellen for personlighetsforstyrrelser, og særlig på bruken av SCID-5-AMPD. 

Les hele saken: SCID-5-AMPD er endelig tilgjengelig på norsk (Oslo universitetssykehus)

Red. anm. Intervjuet er ikke fritt tilgjengelig, men til salgs gjennom lenke nederst i artikkelen.