Selvmord og psykisk helse: Halvparten av de som mister noen til selvmord, oppsøker selv fastlege i etterkant (FHI)

Om lag 650 mennesker tar livet sitt i Norge hvert år. Flere etterlate får selv utfordringer med psykisk helse i ettertid. Mange har også hatt oftere kontakt med fastlegen i forkant av selvmordet.

Selvmord og psykisk helse: Halvparten av de som mister noen til selvmord, oppsøker selv fastlege i etterkant (FHI)
Antall besøk var høyest den første måneden etter selvmordet. Ill. foto: Colourbox.
Publisert 30. april 2024 | Sist oppdatert 30. april 2024

I regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord er det et mål at etterlatte skal få bedre oppfølging. Fastlegen kan være en viktig støttespiller for etterlatte, og kan bistå med medisinsk hjelp, informasjon og støtte til de som trenger dette. I tillegg har fastlegen en viktig funksjon med å fange opp og henvise videre de som har behov for mer omfattende oppfølging.

I en ny studie ønsket derfor forskere ved Folkehelseinstituttet å undersøke hvor mange av de etterlatte etter selvmord som oppsøker fastlegen på bakgrunn av egen psykisk helse.

Vesentlig høyere enn for andre type dødsfall

I løpet av det første året etter selvmordet hadde omtrent halvparten av de etterlatte tatt kontakt med fastlege relatert til psykisk helse.

– Resultatene fra studien viste at det var en stor økning i andelen som besøkte fastlegen rett etter selvmordet og at denne økningen var vesentlig større enn for etterlatte etter andre typer dødsfall, forteller Sissel Belanger, stipendiat i avdeling for psykisk helse og selvmord, ved Folkehelseinstituttet.

Besøksraten nådde en topp i måneden etter selvmordet før den gradvis gikk nedover igjen og stabiliserte seg på et noe høyere nivå enn før dødsfallet etter omtrent ett år.

Etter to år, som var så lenge forskerne undersøkte, var kontaktraten fortsatt noe høyere enn den var to år før dødsfallet.

– Å være pårørende til en som dør i selvmord er en ekstrem påkjenning og vi vet at flere får utfordringer med egen psykisk helse i etterkant, sier Sissel Belanger.

Les hele saken: Selvmord og psykisk helse: Halvparten av de som mister noen til selvmord oppsøker selv fastlege i etterkant (FHI)