Slik kan du bruke Brøset Violence Checklist

Brøset Violence Checklist (BVC) er et validert skåringsverktøy for å vurdere risiko for nært forestående vold. Du finner lenker til læringsressurser for verktøyet nederst i denne saken.
Slik kan du bruke Brøset Violence Checklist
Det er laget et elæringskurs i hvordan bruke Brøset Violence Checklist. Foto: Colourbox
Publisert 03. mars 2020 | Sist oppdatert 11. september 2023

BVC er utviklet ved Brøset, som er en avdeling under St. Olavs hospital i Trondheim. Brøset leverer tjenester til blant annet psykisk helsevern, rettsvesen, fengsel og kriminalomsorg. Brøset har en sikkerhetsavdeling, og det regionale kompetansesenteret for fengels-, sikkerhets- og rettspsykiatri holder til der. Brøset har en egen avdeling for psykisk utviklingshemmede som er dømt til tvungen omsorg.

I tillegg til en vanlig brukerveiledning har folkene på Brøset laget et e-læringskurs for hvordan man skal bruke BVC. Kurset tar noen få minutter å gå gjennom. Kurset inneholder en video av en pasient som skal vurderes med BVC og viser skåringen i praksis. Atferden til pasienten vurderes punkt for punkt med eksempler fra videoen.

BVC har blitt vurdert i to kontrollerte, randomiserte studier publisert i British Journal of Psychiatry.

Aktuelle lenker:

Relevante søkeord: vold, voldsforebygging, forebygging, voldsrisiko

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt den 11. februar 2013.

Les mer om skåringsverktøy og voldsrisiko og kriminalitet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.