Slik kan du bytte til et annet antidepressivum

Å bytte antidepressiver kan være vanskelig. En nederlandsk psykiatristiftelse har laget en oversikt over hvordan du kan bytte.
Publisert 21. februar 2012 | Sist oppdatert 28. juli 2020

Tabell for skifte av antidepressiver fra Tiidschrift voor Psychiatrie.

Stiftelsen bak det nederlandske tidsskriftet Tiidschrift vor Psychiatrie har utgitt en tabell som viser forslag til hvordan man kan bytte mellom forskjellige antidepressiver. Tilknyttet tabellen finner du endel generelle betraktninger om skifte av antidepressiver. Tabellen har som mål å være enkel å bruke og inneholder derfor bare den viktigste informasjonen og generelle råd. Ved avvikende metabolisme, komorbiditet, høy alder og andre faktorer må behandlingen skreddersys.

Den nederlandske stiftelsen har også laget tabeller for bytte av antipsykotika, stemnings-stabilisatorer og omregning av doser mellom benzodiazepiner.

En gradvis overgang er generelt den mest akseptable metoden for å bytte, med mindre pasienten har fått en alvorlig eller akutt reaksjon på nåværende behandling.

Oppslagsverket UpToDate har også en grundig artikkel om skifte av antidepressivum. De skriver blant annet at et skifte kan være aktuelt når pasienten ikke responderer på et bestemt medikament eller får bivirkninger av det. Legen må være kjent med de farmakologiske egenskapene til legemiddelet som skal avsluttes, risikoen for legemiddelinteraksjoner og tiden det tar før det nye legemidddelet får effekt. Likeledes må man være oppmerksom ved avslutning av behandling slik at pasienten ikke får abstinenssyndrom.

UpToDate har detaljert beskrivelse av skifte mellom de forskjellige medikamentene.

Aktuelle lenker:

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: PsykNytt lenker kun til publikasjonene i artikkelen, og er ikke på noen måte ansvarlig for innholdet eller eventuelle konsekvenser av å følge instruksjonene i publikasjonene.

Les mer om legemidler og schizofreni og psykose, eller gå til siste nummer av PsykNytt.