Slik kan du bytte til et annet antipsykotikum

Publiseringsdato 14.02.2012

Å bytte antipsykotikum er vanskelig, og det er sparsomt med dokumentasjon av skifte mellom de forskjellige preparatene. Det foregår riktignok en del forskning om det, men ifølge Ugeskrift for læger, er det fortsatt behov for mer forskning på området.

Tabell over antipsykotika

Tabell for skifte av antipsykotika fra Tiidschrift voor Psychiatrie.

Stiftelsen bak det nederlandske tidsskriftet Tiidschrift vor Psychiatrie har utgitt en tabell som viser forslag til hvordan man kan bytte mellom forskjellige antipsykotika. I tabellen oppgis det en del generelle betraktninger om skifte av antipsykotika. Tabellen har som mål å være enkel å bruke og inneholder derfor bare den viktigste informasjonen og generelle råd. Ved avvikende metabolisme, komorbiditet, høy alder og andre faktorer må behandlingen skreddersys.

Den nederlandske stiftelsen har også laget tabeller for bytte av antidepressiver, stemningsstabilisatorer og omregning av doser mellom benzodiazepiner.

Gratistidsskriftet Medscape har en omfattende artikkel (fra 2002). For å få lese Medscape-artikler må du registrere deg som bruker først. Det er gratis og ganske fort gjort.

Medscape skriver blant annet at indikasjoner for et bytte kan være at pasienten eller hans pårørende ber om en endring i medisinering, at han ikke tåler dagens behandling, at han har komorbide fysiske eller psykiske lidelser eller at han bare har oppnådd  delvis remisjon, ikke responderer på behandling eller har tilbakefall.

En gradvis overgang er generelt den mest akseptable metoden for å bytte, med mindre pasienten har fått en alvorlig eller akutt reaksjon på nåværende behandling.

Biomed Central har en kritisk gjennomgang av litteraturen om skifte av antipsykotika. De har også en litt eldre gjennomgang av skifte til atypiske antipsykotika. Hos Biomed Central er artiklene satt inn i sammenheng med andre artikler på en ganske lett forståelig måte. Biomed Central har også en artikkel om hvorfor man skifter antipsykotika.

Aktuelle lenker:

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: PsykNytt lenker kun til publikasjonene i artikkelen, og er ikke på noen måte ansvarlig for innholdet eller eventuelle konsekvenser av å følge instruksjonene i publikasjonene.

Les mer om legemidler og schizofreni og psykose, eller gå til siste nummer av PsykNytt.