Slutt på anbefaling om bruk av GAF (ROP)

Helsedirektoratet vil ikke lenger anbefale bruk av verktøyet GAF (Global Assessment of Functioning) til kartlegging av funksjonsnivå. Verktøyet har for lav treffsikkerhet.

Slutt på anbefaling om bruk av GAF (ROP)
Skjema-utfylling. Ill.foto: Colourbox. Foto: Colourbox
Publisert 10. desember 2019 | Sist oppdatert 04. september 2023

Av Tore Willy Lie

Helsedirektoratet har gjort en vurdering av verktøyet GAF og skriver følgende: «GAF står for global funksjonsskåring og kartlegger psykisk symptombelastning og sosial og yrkesmessig fungering for pasienter i psykisk helsevern. Helsedirektoratet har pålagt helsetjenestene å kartlegge GAF ved oppstart av behandling og ved avslutning av behandling. Intensjonen har vært å følge med på og kartlegge hvordan pasientens symptomer og funksjonsnivå endrer seg som følge av behandlingen. Det har imidlertid vist seg at de psykometriske egenskapene til GAF er for dårlige. GAF er dessuten et for lite treffsikkert mål til at det forsvarer den tidsbruken det krever i tjenestene.

Forskningsresultater på grunnlag av GAF-målinger vil av samme grunn også kunne bli usikre. Helsedirektoratet ble for en tid siden gjort oppmerksom på at det kunne være knyttet opphavsrettslige spørsmål til vurderingsverktøyet. Dersom de psykometriske egenskaper hadde vært bedre, og dersom verktøyet kunne benyttes til å dokumentere effekten av den behandlingen pasienten har fått, ville verktøyet fortsatt kunne anbefales benyttet, og, i så fall, ville det vært behov for å avklare opphavsrettighetene til verktøyet.

Helsedirektoratet har imidlertid, etter en samlet vurdering av fordeler og ulemper med vurderingsverktøyet, kommet til at Helsedirektoratet ikke lenger vil anbefale GAF som måleinstrument i psykisk helsevern.» På bakgrunn av denne vurderingen er Norsk Pasientregister orientert om at registrering av GAF ikke vil være del av meldingen til NPR fra og med 01.01.2020.

Les mer: Slutt på anbefaling om bruk av GAF (ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om skåringsverktøy, eller gå til siste nummer av PsykNytt.