Småbarn med utviklingsvansker utsettes oftere for krenkelser og erting (FHI)

Risiko for å bli utsatt for gjentatte krenkelser og erting øker i takt med hvor mange vansker barnet har. Det viser en studie av over 41 000 femåringer i Den norske mor og barn-undersøkelsen.
Småbarn med utviklingsvansker utsettes oftere for krenkelser og erting (FHI)
Risikoen for erting er mer enn doblet blant barn med utviklingsvansker. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 18. juni 2019 | Sist oppdatert 04. september 2023
Resultatene fra studien viser at: ett av tolv (8 prosent) barn med utviklingsvansker, emosjonelle vansker eller atferdsvansker er utsatt for gjentatte krenkelser og erting, mot 1 av 36 (2,8 prosent) blant småbarn uten slike vansker. Barn med fem eller flere vansker har 17 ganger høyere risiko for å utsettes for erting og krenkelser sammenlignet med barn uten vansker. Vanskene forskerne inkluderte var autistiske trekk, emosjonelle vansker, atferdsvansker, generelle lærevansker, oppmerksomhetsvansker og impulsiv atferd, motoriske vansker, språkvansker og og/eller hørsels- og synsvansker. Alle typer vansker øker risikoen for å utsettes for gjentatte krenkelser og erting.
 

Les mer: Småbarn med utviklingsvansker utsettes oftere for krenkelser og erting (FHI)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom og utviklingsforstyrrelser, eller gå til siste nummer av PsykNytt.