Sosiale medier kan være et sted hvor ungdom oppsøker og mottar støtte (FHI)

De aller fleste ungdommer som har delt noe vanskelig med venner på sosiale medier, opplever støtte i ettertid. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet.

Sosiale medier kan være et sted hvor ungdom oppsøker og mottar støtte (FHI)
Funnene bør ikke tolkes som et råd til unge om å dele vanskelige ting på sosiale medier. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 28. februar 2023 | Sist oppdatert 28. februar 2023

– Funnene viser at sosiale medier, foruten mye av det negative man kanskje hører, også kan være en plattform for å oppsøke og motta støtte, sier førsteforfatter Bjarte Kysnes.

Forskerne fant at ungdommene som delte noe vanskelig med venner, som regel oppga å ha dårligere psykisk helse enn de som ikke hadde delt noe vanskelig. Av de som hadde delt noe vanskelig oppga de fleste ungdommene at de hadde mottatt sosial støtte i etterkant. Videre rapporterte ungdommene som opplevde sosial støtte, at de i etterkant av delingen hadde bedre psykisk helse sammenlignet med de som ikke opplevde sosial støtte.

Kysnes understreker at funnene ikke bør tolkes som et råd til unge om å dele vanskelige ting på sosiale medier. Han påpeker at de fleste som delte noe i denne studien, delte dette med én eller noen få venner gjennom private meldinger på sosiale medier.

Les hele saken: Sosiale medier kan være et sted hvor ungdom oppsøker og mottar støtte (FHI)