Stå opp – gruppebehandling for insomni (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Gruppebehandling for insomni kan være en god måte å møte etterspørselen av søvnbehandling i kommunen. Denne studien validerer effekten av det gruppebaserte behandlingsprogrammet Stå opp for insomni.
Stå opp – gruppebehandling for insomni (Tidsskrift for Norsk psykologforening)
Søvnrestriksjon og stimuluskontroll er viktige bestanddeler av Stå opp – gruppebasert kognitiv atferdsterapi for insomni. Ill.foto: Mostphotos.
Publisert 09. mars 2021 | Sist oppdatert 15. september 2023

Av Iver Strandheim, Paul Andreas Aasen, Børge Sivertsen, Ragnhild Bang Nes, Trude Backer Mortensen, Siri Mathiassen og Emilie Føyen With

Insomni er vanlig. Mellom 8 og 15 prosent av den norske befolkningen oppfyller kriteriene for kronisk insomni (Pallesen, Sivertsen, Nordhus & Bjorvatn, 2014; Uhlig, Sand, Ødegård & Hagen, 2014). Insomni er dermed en av våre mest utbredte og undervurderte folkehelseutfordringer (Major et al., 2011), med store samfunnsøkonomiske og helsemessige følger for befolkningen (Daley, Morin, LeBlanc, Grégoire & Savard, 2009). Insomni er forbundet med økt risiko for å utvikle angstlidelser og depresjon (Baglioni et al., 2011; Chang, Ford, Mead, Cooper-Patrick & Klag, 1997; Neckelmann, Mykletun & Dahl, 2007), nedsatt stressmestring, redusert livskvalitet og sterkt forhøyet risiko for sykemelding og uføretrygd (Léger et al., 2012; Morin, Rodrigue & Ivers, 2003; Sivertsen et al., 2006).

Flere rapporter fra Folkehelseinstituttet de senere årene har understreket viktigheten av å utvikle og teste programmer for å forebygge søvnproblemer som et sentralt grep for å for å bedre den psykiske helsen i befolkningen (Helse- og omsorgsdepartementet, 2019).

Les mer: Stå opp (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om søvnforstyrrelser, eller gå til siste nummer av PsykNytt.