Stabil andel med psykiske lidelser de første seks månedene av pandemien (FHI)

Andelen av den voksne befolkningen med psykiske lidelser var stabil de første seks månedene av pandemien sammenliknet med månedene før pandemiutbruddet. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.
Stabil andel med psykiske lidelser de første seks månedene av pandemien (FHI)
Studien omfattet 2000 personer i Trondheim. Ill.foto: Mostphotos.
Publisert 11. mai 2021 | Sist oppdatert 15. september 2023

Studier fra flere land har vist til dels dramatiske økninger i andelen voksne som rapporterer høye nivåer av psykiske plager de første månedene av pandemien. Disse funnene ble ikke bekreftet i en norsk studie som undersøkte endringer i forekomst av psykiske lidelser blant 2000 personer i Trondheim. Dette er den første studien som har kunnet se på diagnostiserbare psykiske lidelser fremfor mer allmenne psykiske plager under pandemien. Studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet The Lancet Regional Health Europe.

– Vi fant stabile nivåer av psykiske lidelser, selvmordstanker og selvmord i befolkningen de første seks månedene av koronapandemien sammenlignet med nivået rett før pandemien, sier Ann Kristin Knudsen, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Andelen som ble funnet å ha psykiske lidelser endret seg slik i 2020:

  • februar (før koronapandemien kom til Norge): 15 prosent
  • mars-april: 8 prosent
  • juni-juli: 14 prosent
  • august-september: 12 prosent

– Nedgangen i psykiske lidelser i mars-april er vanskelig å forklare, sier Knudsen. Det har vært spekulert i om nedstengingen av samfunnet førte til lavere stress generelt i den perioden. Det kan også være at folk mobiliserte ekstra i den ekstraordinære situasjonen vi opplevde da. Men foreløpig vet vi lite om faktorer som kan ha hatt beskyttende virkning på den psykiske helsen i denne perioden.

Les hele saken: Stabil andel med psykiske lidelser de første seks månedene av pandemien (FHI)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om diagnostikk og utredning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.