Stressnivået økte hos foreldre da Norge stengte ned (FHI)

Korona-nedstengningen fra mars til mai 2020 ga betydelig økt stressnivå blant foreldre. Men nedstengningen førte ikke til flere foreldrekonflikter, eller dårligere psykisk helse blant foreldrene. Det viser en studie fra Folkehelseinstituttet.
Stressnivået økte hos foreldre da Norge stengte ned (FHI)
Under nedstengningen ble ansvaret for opplæring overført til foreldrene. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 05. oktober 2021 | Sist oppdatert 15. september 2023

For mange foreldre ble hverdagen brått endret i perioden etter 12. mars 2020. Endringene økte bekymringer for jobbsituasjonen, egen økonomi, og egen og andres helse. Med stengte skoler og barnehager ble i tillegg ansvaret for opplæring og omsorg for barna overført til foreldrene, og muligheter for avlastning forsvant.

Spørreundersøkelsene i FHIs FamilieForSK-studie har gjort det mulig å undersøke hvilken effekt tiltakene for å hindre koronasmitte hadde på ulike forhold i familien. Ved å sammenligne svarene fra rundt 1000 familier om foreldrestress, psykisk helse og foreldrekonflikter før og etter 12. mars, har forskere fra FHI og Universitetet i Oslo fått en indikasjon på hvilken effekt de strenge smitteverntiltakene hadde på forhold som foreldres psykiske helse, grad av foreldrestress og forekomsten av destruktive konflikter mellom foreldrene.

Les mer: Stressnivået økte hos foreldre da Norge stengte ned (FHI)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, eller gå til siste nummer av PsykNytt.