Studie: Flere somatiske plager blant psykisk syke (Dagens Medisin)

Sannsynligheten for å ha somatiske plager er større for pasienter med en psykisk diagnose, viser ny norsk forskning.
Studie: Flere somatiske plager blant psykisk syke (Dagens Medisin)
Undersøkelsen bygger på data fra 15 000 pasienter i alderen 15-65 over en periode på 12 måneder. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 07. september 2021 | Sist oppdatert 15. september 2023

Studien er basert på data fra over 15.000 pasienter fra 16-65 år. Forskerne har analysert sammenhengen mellom psykiske diagnoser og somatiske symptomer over en 12 måneders-periode.

Pasienter med angst-, depresjon- og stressrelaterte diagnoser hadde i gjennomsnitt signifikant flere somatiske symptomer i perioden.

Sannsynligheten for å ha en av de psykiske diagnosene som ble studert, var høyere med et økende antall somatiske symptomer, viser studien som er publisert i Family Practice.

– For hver ekstra somatiske plage, uavhengig av hvilken type, økte sannsynligheten signifikant for å ha en psykisk diagnose, sier førsteforfatter og lege Mina Piiksi Dahli til Allmennmedisinsk forskningsfonds nettside Forskningsnytt.

Dahl er doktorgradsstipendiat ved Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo.

Les mer: Studie: Flere somatiske plager blant psykisk syke (Dagens Medisin)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om kropp og sinn, eller gå til siste nummer av PsykNytt.