Studie: – Viktig å ikke se selvmord- og voldstanker som to separate prosesser (Dagens Medisin)

Forskere har sett på prevalens og samtidighet av selvmord- og voldstanker blant pasienter ved psykiatrisk akuttmottak (PAM) i Psykiatrisk klinikk i Sandviken, som er del av Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Studien viser en økt sannsynlighet på 70 prosent for selvmordstanker når pasient også hadde voldstanker.

Studie: – Viktig å ikke se selvmord- og voldstanker som to separate prosesser (Dagens Medisin)
En ny studie skal bidra til å forebygge selvmordsatferd. Ill.foto: Kai Myhre.
Publisert 16. mars 2021 | Sist oppdatert 08. november 2022

Av Michael Chr. A. Simonsen

Studien er en delstudie av Suicidality in Psychiatric Emergency Admissions (SIPEA)- studien, som har som mål å produsere kunnskap som kan bidra til et bedre og mer differensiert tilbud til dem som blir lagt inn i akuttpsykiatrien, med særlig fokus på tiltak som kan forebygge selvmordsatferd.

SIPEA er tilknyttet forskningsgruppen for psykiatrisk epidemiologi og helsetjenesteforskning ved Haukeland universitetssjukehus.

– Hva er det dere har undersøkt i denne studien?

– Denne delstudien ser på prevalens og samtidighet av selvmords- og voldstanker. Selv om det er forsket mye på selvmordstanker er det begrenset kunnskap om voldstanker, og om samtidigheten av selvmords- og voldstanker, sier Desiré Furnes, førsteforfatter av studien, psykolog og forsker ved Forskningsavdelingen i Psykiatrisk klinikk i Helse Bergen.

Les mer: Studie: – Viktig å ikke se selvmord- og voldstanker som to separate prosesser (Dagens Medisin)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om akuttpsykiatri, selvmord og selvskade og voldsrisiko og kriminalitet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.