Studie: – Viktig å ikke se selvmord- og voldstanker som to separate prosesser (Dagens Medisin)

Publiseringsdato 16.03.2021
Studie: – Viktig å ikke se selvmord- og voldstanker som to separate prosesser (Dagens Medisin)
En ny studie skal bidra til å forebygge selvmordsatferd. Ill.foto: Kai Myhre.

Forskere har sett på prevalens og samtidighet av selvmord- og voldstanker blant pasienter ved psykiatrisk akuttmottak (PAM) i Psykiatrisk klinikk i Sandviken, som er del av Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Studien viser en økt sannsynlighet på 70 prosent for selvmordstanker når pasient også hadde voldstanker.

Av Michael Chr. A. Simonsen

Studien er en delstudie av Suicidality in Psychiatric Emergency Admissions (SIPEA)- studien, som har som mål å produsere kunnskap som kan bidra til et bedre og mer differensiert tilbud til dem som blir lagt inn i akuttpsykiatrien, med særlig fokus på tiltak som kan forebygge selvmordsatferd.

SIPEA er tilknyttet forskningsgruppen for psykiatrisk epidemiologi og helsetjenesteforskning ved Haukeland universitetssjukehus.

– Hva er det dere har undersøkt i denne studien?

– Denne delstudien ser på prevalens og samtidighet av selvmords- og voldstanker. Selv om det er forsket mye på selvmordstanker er det begrenset kunnskap om voldstanker, og om samtidigheten av selvmords- og voldstanker, sier Desiré Furnes, førsteforfatter av studien, psykolog og forsker ved Forskningsavdelingen i Psykiatrisk klinikk i Helse Bergen.

Les mer: Studie: – Viktig å ikke se selvmord- og voldstanker som to separate prosesser (Dagens Medisin)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om akuttpsykiatri, selvmord og selvskade og voldsrisiko og kriminalitet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.