Systematisk oversikt: Nesten doblet risiko for trafikkulykker ved metadon-bruk

Publiseringsdato 18.04.2023
Systematisk oversikt: Nesten doblet risiko for trafikkulykker ved metadon-bruk
Metadon er assosiert med økt risiko for trafikkulykker. Ill.foto: Colourbox.

Bruk av metadon er assosiert med nesten en dobling av risiko for trafikkulykker. Det viser en nylig publisert og fritt tilgjengelig systematisk oversikt og metaanalyse. 

Metadon er ifølge BMJ Best Practie en standard vedlikeholdsbehandling for å stabilisere og rehabilitere pasienter som er avhengige av heroin eller andre opioider. Men slik behandling er ikke uten mulige ulemper. Blant annet er den assosiert med betydelig økt ulykkesrisiko, viser  den systematiske oversikten fra tidsskriftet Drug and Alcohol Dependence.

Leger bør derfor være forsiktige med vedlikeholdsbehandling av bilførere med metadon, konkluderer forskerne.

Oppslagsverket UpToDate har noen vurderinger av metadon i forhold til buprenorfin.

Les den systematiske oversikten her: Risk of motor vehicle collisions after methadone use: A systematic review and meta-analysis (Drug and Alcohol Dependence)

Relevante søkeord: bilkjøring, metadon, rus og avhengighet, opioider, heroin, ulykkesrisiko, førerkortvurdering, vedlikeholdsbehandling