Tips ved mistanke om kronisk utmattelsessyndrom (ME)

Helsebiblioteket har flere ressurser som kan være til hjelp i diagnostikk og behandling av kronisk utmattelsessyndrom.

Tips ved mistanke om kronisk utmattelsessyndrom (ME)
Hvis hverdagslige gjøremål føles uoverstigelige, er ME en av mange mulige årsaker. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 28. september 2021 | Sist oppdatert 04. desember 2023

For at diagnosen kronisk utmattelsessyndrom skal kunne stilles, må pasienten ha vært plaget av vedvarende utmattelse, og andre symptomer som muskel- og skjelettsmerter, søvnvansker og svekket hukommelse, i minst seks måneder. Søvn, hvile og redusert aktivitet bedrer ikke symptomene. Les mer om diagnostikk i BMJ Best Practice.

Det kan være nyttig å bruke en av testene på de psykiske symptomene først.

Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal veileder: Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Denne bygger på rapporten Diagnostisering og behandling av kronisk utmattelsessyndrom fra Kunnskapssenteret.

I veilederen heter det: «Det har vært benyttet ulike diagnostiske systemer og kriterier for å fastsette diagnosen. For mange diagnoser har kriteriene i årenes løp blitt innskjerpet for å finne de riktige pasientene. Det har ofte medført at kriteriene har blitt mer kompliserte. For enkelte diagnoser har det da kommet spørreskjema og flytskjema som man kan bruke som hjelp. Slike finnes allerede for de kanadiske kriteriene og for fukudakriteriene.» 

I tillegg kommer de pediatriske kriteriene. Du finner kriteriene i kapitlene 2.4, 2.5 og 2.6 i Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg.

Anerkjente psykologiske tester er Chalder Fatigue Scale og Flinders Fatigue Scale. De er lagt ut på internett av Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer – SOVno. Tjenesten holder til på Haukeland Universitetssykehus.

Utmattelse kan skyldes andre ting enn kronisk utmattelsessyndrom. Oppslagsverket BMJ Best Practice, som er fritt tilgjengelig i Norge og kunnskapsbasert, beskriver symptombildene for borreliose (Lyme disease), mononukleose, hypotyroidisme og depressive lidelser. Helsedirektoratets retningslinje minner i tillegg om å utelukke Addisons sykdom før ME-diagnosen stilles. BMJ Best Practice inkluderer en lang liste over laboratorietester som bør gjennomføres ved mistanke om kronisk utmattelsessyndrom.

Aktuelle lenker:

Relevante søkeord: ME, kronisk utmattelsessyndrom, tester, diagnostikk, differensialdiagnostikk

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt den 15. juni 2020.

Les mer om kropp og sinn, oppslagsverk, retningslinjer og skåringsverktøy, eller gå til siste nummer av PsykNytt.