Trygge helsebygg (ROP)

Gode pasientrom bidrar til tilfriskning. Det er på tide med en minstestandard for hvordan pasientrom skal utformes, sa Pål Iden da han nylig lanserte Ukoms to nye rapporter.

Trygge helsebygg (ROP)
Ukom har avdekket stor variasjon i de fysiske forholdene ved skjermingsenheter. Ill.foto: Mostphotos.
Publisert 08.juni.2021 | Sist oppdatert 15.september.2023

Av Marte Goplen

Iden leder Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, Ukom. Kommisjonens oppdrag er å undersøke alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold med mål om å bedre sikkerheten til pasienter, brukere, pårørende og medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten.

Trenger trygge og verdige rom

Som oppfølging av rapporten “Dødsfall på en akuttpsykiatrisk sengepost – risikoforhold ved skjermingstiltak” har Ukom sett nærmere på de fysiske forholdene ved norske skjermingsenheter. Funnene avdekker stor variasjon.  Les rapporten: Utforming av skjermingsenheter i det psykiske helsevernet

Les hele saken: Trygge helsebygg (ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om dps, rus og avhengighet og selvmord og selvskade, eller gå til siste nummer av PsykNytt.