Undervisningsvideoer om Asperger syndrom og rus (sjelden.no)

Nettstedet sjelden.no har publisert en rekke nyttige undervisningsvideoer om Asperger-pasienter og rusproblematikk.

Undervisningsvideoer om Asperger syndrom og rus (sjelden.no)
Rusproblematikk hos Asperger-pasienter henger ofte sammen med angst. Ill.foto: Colourbox.
Runar Eggen
Publisert 06. juni 2023 | Sist oppdatert 06. juni 2023

Personer med Asperger syndrom kjennetegnes blant annet av gjentakende atferd, overdreven interesse for smale temaer, samt problemer med gjensidig sosial samhandling, kommunikasjon og språk. Behandlingen må derfor tilpasses og være mer strukturert og forutsigbar enn for andre grupper. Behandlingen må være helhetlig, langsiktig og individuelt tilrettelagt for å lykkes.

I tillegg til kommunikasjonsproblemene er mange Asperger-pasienter også plaget av angst. Noen av har også rusproblemer. Kombinasjonen av kommunikasjonsvansker og angst kan være viktige grunner til det.

Sjelden.no har lagt ut fire filmer om behandling av Asperger-pasienter med rusproblemer:

1. Asperger syndrom og ruslidelser, introduksjon – hva som kjennetegner pasientene og hva man må ta hensyn til for at rusbehandlingen skal være nyttig.

2. Rammer og bakgrunn for behandlingsstudie om pasienter med Asperger og ruslidelse

3. Kjennetegn ved pasientgruppen – behandlingserfaringer med eksempler fra konstruerte samtaler pasient–terapeut.

4. Kliniske tips – råd og tips om hvordan ulike utfordringer i behandlingen kan løses.

Se videoene: Asperger syndrom og rus (sjelden.no)