Unge kvinners erfaringer med seksuell vold i intime relasjoner: en kvalitativ studie (Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Seksuell vold skjer i ulike aldersgrupper, men unge kvinner i heteroseksuelle intime relasjoner er mest utsatt (Dale et al., 2023; Frøyland et al., 2021; Hafstad & Augusti, 2019; Kloppen et al., 2016; Mossige & Stefansen, 2016). Det er få systematiske studier av unge kvinners opplevelse av seksuell vold i intime relasjoner, kalt kjærestevold.

Unge kvinners erfaringer med seksuell vold i intime relasjoner: en kvalitativ studie (Tidsskrift for Norsk psykologforening)
Ill.foto: Colourbox.
Publisert 02. april 2024 | Sist oppdatert 02. april 2024

Rebekka Dahle Aase, Nora Eikeland Vaboen, Hannah Helseth og Line Indrevoll Stänicke

I denne studien undersøker vi åtte unge kvinners erfaring av seksuell vold etter at den intime relasjonen var avsluttet. Med seksuell vold forstår vi alle former for tvang, overgrep eller krenkelser som leder til seksuelle ufrivillige handlinger – som samleie eller tvungen beføling (Alcoff, 2018).

Forekomsten av seksuell vold varierer avhengig av hvordan volden defineres (Tomaszewska & Schuster, 2021). En nylig norsk omfangsundersøkelse av vold og overgrep viser at en av fem kvinner hadde opplevd voldtekt ved makt, tvang, eller som sovevoldtekt. Halvparten som hadde erfaringer med voldtekt ved makt og tvang, var under 18 år (Dale et al., 2023). En annen studie fra 2016 viser at om lag 25 prosent av unge kvinner mellom 13 og 18 år har opplevd seksuelle krenkelser, mens forekomsten varierer fra 4 til 15 prosent blant unge menn (Mossige & Stefansen, 2016).

Les hele artikkelen: Unge kvinners erfaringer med seksuell vold i intime relasjoner: en kvalitativ studie (Tidsskrift for Norsk psykologforening)