UpToDate: COVID-19 hadde liten virkning på den generelle befolkningens mentale helse

UpToDates nyhetstjeneste What’s New in Psychiatry melder at mental helse og angstsymptomer hos den generelle befolkningen ikke ble forverret i løpet av pandemien, og at det bare var små forverringer i depressive symptomer. Dette taler i mot resultater fra tidligere studier.

UpToDate: COVID-19 hadde liten virkning på den generelle befolkningens mentale helse
De fleste studiene ble gjennomført i høyinntektsland. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 30. januar 2024 | Sist oppdatert 29. januar 2024

UpToDate viser til høykvalitets-studier som vurderte de samme personene før og under pandemien. Tre av fire studier var gjennomført i høyinntektsland. 

Pandemien var imidlertid assosiert med økte symptomer hos flere undergrupper, som kvinner, eldre, foreldre, seksuelle minoritetsgrupper og universitetsstudenter. Det er grunn til å overvåke generell mental helse, angst og/eller depresjon hos disse undergruppene, skriver forfatterne.

Tidligere tverrsnittstudier har antydet at pandemien hadde en sterkere påvirkning av psykisk helse.

 (Se «COVID-19: Psychiatric illness», section on ‘General population’.)

Kilde: COVID-19 and mental health (September 2023)

Helsebiblioteket har kjøpt fri oppslagsverket UpToDate for norsk helsevesen. Hvis du vil ha tilgang hjemmefra, bør du lese denne artikkelen: Lettere å få tilgang til UpToDate hjemmefra – slik gjør du det.

Relevante søkeord: covid-19, psykisk helse, pandemi, angst, depresjon