Veileder for samtaler med deprimerte foreldre

Diakonhjemmet sykehus har laget en veileder for samtaler med foreldre som er deprimerte. Barn har behov for å bli informert, hørt, og ikke minst, ivaretatt når sykdom rammer en i familien.

Veileder for samtaler med deprimerte foreldre
Veilederen er skrevet for alle som møter deprimerte foreldre i jobben.
Publisert 06. oktober 2020 | Sist oppdatert 12. september 2023

– Samtaler med foreldre som er deprimert om barnas situasjon er noen av de viktigste samtalene man kan ha, ikke minst i forebyggende øyemed, forteller psykologspesialist Torkil Berge, som sammen med Ellen Østberg, har skrevet veilederen.

Veilederen beskriver hvordan man kan snakke med foreldre som er deprimert om barnas situasjon. Tiltakene kan integreres i vanlig behandling eller rådgivning. Samtalene er med den deprimerte alene eller med begge foreldre, og eventuelt med barna. Hva man gjør, vil selvsagt være avhengig av hvilken type tjeneste man gir og hvilke tidsrammer man har.

For noen deprimerte foreldre er det vanskelig å sette grenser. De kan bli passive og ettergivende, og ikke klare å gi barnas hverdag en fast struktur. Å styrke foreldrefunksjonen er god behandling for depresjon, fordi positiv foreldreatferd kan:

  • redusere depressive symptomer hos foreldre
  • motvirke passivitet og isolasjon
  • bidra til aktiviteter som gir opplevelse av glede og mestring
  • redusere grubling og selvsentrering
  • styrke selvfølelsen

Veilederen er skrevet for alle som arbeider med foreldre som er deprimert.

Les veilederen

Relevante søkeord: depresjon, foreldre, veileder, foreldreveileder 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om