Verktøy for behandling av posttraumatisk stresslidelse (ROP)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKTVS) har utarbeidet et verktøy som kan støtte terapeuter og ledere i helsetjenestene i behandling av pasienter med posttraumatisk stresslidelse.
Verktøy for behandling av posttraumatisk stresslidelse (ROP)
Ett av målene med veilederen er at flere skal bli kjent med hva som er anbefalt behandling av PTSD. Ill.foto: Mostphotos.
Publisert 29.september.2020 | Sist oppdatert 14.september.2023

Pakkeforløpene inneholder sjelden konkrete anbefalinger om utredning og behandling av enkeltdiagnoser. De skal sikre en struktur som fremmer samhandling mellom tjenestene. Det kan derfor være vanskelig for aktører i helsetjenestene å vite hva de faktisk skal gjøre i et utrednings- og behandlingsløp.

NKTVS har derfor utarbeidet en praktisk behandlingsveileder for tjenester, ledere og terapeuter som skal behandle voksne med posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Målsettingen er at flere i helsetjenestene skal bli kjent med hva som er anbefalt behandling av PTSD, og at pakkeforløpene også kan bidra til god behandling.

I verktøyet beskriver NKTVS spesifikke behandlingsmetoder som de implementerer i spesialisthelsetjenestene, henholdsvis EMDR og CT-PTSD for voksne og TF-CBT for barn.  Verktøyet bygger på de siste internasjonale retningslinjene fra NICE guidelines og ISTSS.

Les mer: Verktøy for behandling av posttraumatisk stresslidelse (ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om retningslinjer og traumer stress og overgrep, eller gå til siste nummer av PsykNytt.