Vestre Viken: Færre innleggelser og mindre tvang med FACT (ROP)

Siden de fem første FACT-teamene ble etablert i Vestre Viken-området i 2018, har de sett en reduksjon i både innleggelser, liggedøgn og tvang. Det kan tyde på høyere grad av stabilitet i pasientenes liv.

Vestre Viken: Færre innleggelser og mindre tvang med FACT (ROP)
Oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med rusproblemer gir resultater. Ill.foto: Mostphotos.
Publisert 10. januar 2023 | Sist oppdatert 10. januar 2023

Marte Frimand

Rapporten Statusrapport for FACT-satsingen i Vestre Vikens opptaksområde, prosjektperioden 2018-2021 er basert på to uttrekk i journalsystemet DIPS. Det første følger utvikling fra oppstart i FACT 2019-2021, mens det andre ser på endringer fra 24 måneder før til 24 måneder etter inklusjon i FACT.

FACT (står for Flexible Assertive Community Treatment. Det er en behandlingsmodell som gir oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige rus- og eller psykiske lidelser.

Rapporten viser en reduksjon på 52 prosent i antall liggedøgn, 33 prosent i antall  innleggelser og en reduksjon i gjennomsnittlig liggetid på 29 prosent. Antall pasienter på tvang med og uten døgn, er redusert med 35 prosent. Dette gjaldt 292 personer som ble tatt inn i FACT i 2019 og som fikk intensiv oppfølging.

Les hele saken: Vestre Viken – Færre innleggelser og mindre tvang med FACT (ROP)