Video- og netthjelp til pårørende til personer med psykose (NAPHA)

– Et svært viktig tilbud til en gruppe som ofte overses, men har et stort behov for støtte.
Video- og netthjelp til pårørende til personer med psykose (NAPHA)
E-læringskurs kan man ta hjemme. Ill.foto: Mostphotos.
Publisert 22. september 2020 | Sist oppdatert 14. september 2023

Av Roald Lund Fleiner

– Det å forstå hva psykose er og hvordan det arter seg, gir ofte en stor forbedring i kommunikasjonen i mange familier. REACT-NOR hjelper pårørende til å forstå og kommunisere rundt psykose. Dette tilbudet gir individuelt tilpasset hjelp til de pårørende, slik at de kan relatere det direkte til sin situasjon, sier Kristin Lie Romm.

16 ukers tilbud

Hun er spesialist i psykiatri ved TIPS Sør-Øst, og er en av de som står bak det nettbaserte støtteprogrammet REACT-NOR, som nå er lansert med mulighet for ukentlige videosamtaler mellom pårørende og erfarne familieterapeuter. Tilbudet består av en nettside som fungerer som et opplæringsprogram.

De pårørende jobber med  moduler i dette, i forkant av samtalene. Her er det også oppgaver som skal hjelpe dem å sette kunnskapen i relasjon til egen situasjon. I samtalen med terapeuten kan de få hjelp til å bruke dette aktivt.

Les mer: Video- og netthjelp til pårørende til personer med psykose (NAPHA)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om ikt, kurs og utdanning og schizofreni og psykose, eller gå til siste nummer av PsykNytt.