Viktig å snakke om alkohol på somatisk sykehus (ROP)

30 prosent av alle innleggelser på sykehus er på en eller annen alkoholrelatert. Derfor har flere sykehus innført alkoholprat med pasientene på somatiske avdelinger. På Haugesund sykehus har de møtt en del motbør, men målet er at kartlegging av alkohol skal bli like naturlig som kartlegging av avføring.

Viktig å snakke om alkohol på somatisk sykehus (ROP)
Mange underrapporterer om alkoholforbruk. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 28.november.2023 | Sist oppdatert 28.november.2023

Marte Frimand

Elisabeth Aarvik er spesialsykepleier ved Klinikk for psykisk helsevern og rus i sykehuset i Haugesund. Hun og hennes kolleger jobber for at alle pasienter som blir innlagt ved somatisk avdeling på sykehuset, skal få en prat om alkohol. De som har et risikoforbruk, blir henvist til rusklinikken for videre oppfølging.

– Tanken er at alle skal bli spurt om alkoholbruk og få informasjon om alkohol og alkoholens påvirkning på sykdommen de er innlagt for. Ofte gjør legen dette når pasienten kommer inn, men så blir informasjonen gjerne liggende i journalen uten at det følges videre opp. I tillegg er det mange som underrapporterer, sier Aarvik.

Folk ble rasende

Alkoholprosjektet startet i 2014 på hjerteposten. Den nasjonale alkoholstrategien kom i 2021, og da startet arbeidet med å øke kompetansen blant alt helsepersonell.

– I begynnelsen gikk vi ganske høyt ut og spurte alle pasientene om deres forhold til alkohol. Det var det ikke alle som syntes var helt greit. Vi fikk mange negative kommentarer, og det ble skrevet om det i avisen. Folk var rasende fordi vi gikk inn i privatlivet til folk, sier Aarvik.

I starten ønsket de også at alle som drakk rundt en flaske vin i uka skulle henvises til rusklinikken. Det førte ikke til flere henvisninger, så prosjektet ble endret på.

– Dette blir til mens vi går. I dag spør vi ikke pasientene om hvor mye alkohol de drikker. Vi snakker generelt om alkohol, hva alkohol gjør i forhold til den sykdommen pasienten er innlagt for, og hva det å redusere kan gjøre med tilfriskningen. Vi må snakke om det på en sånn måte at pasientene ikke føler at vi skal ta dem på noe. Vi er heller ikke så opptatt av å få henvisninger. Vi tenker mer at vi sår noen frø hos pasienten, som kanskje kan føre til noen endringer, sier Aarvik.

Les hele saken Viktig å snakke om alkohol på somatisk sykehus (ROP)