Voldtekt har store helsekonsekvenser (Helsedirektoratet)

16 prosent av jenter og fire prosent av gutter i videregående skoler har blitt voldtatt. For de utsatte er helseutfordringene store og alvorlige.  

Voldtekt har store helsekonsekvenser (Helsedirektoratet)
Bare én av ti oppsøker hjelp etter voldtekt. Ill. foto: Colourbox.
Publisert 12. mars 2024 | Sist oppdatert 11. mars 2024

I 82 prosent av tilfellene er utøver jevnaldrende. Bare 15 prosent av ungdom som hadde vært utsatt for overgrep fortalte det til foreldrene sine. Det viser tall fra UngVold i 2023.

Overgrepsmottaket i Oslo, som behandlet ca 750 pasienter i 2023, melder om en bekymringsfull utvikling der ungdom tråkker over andres grenser. Fra tidligere undersøkelser vet vi at bare 1 av 10 oppsøker hjelp etter overgrep, så mørketallene er store.

Helsekonsekvenser

– Konsekvensene av overgrep er store. Mange faller ut av skole eller utdanning og får helseutfordringer. Angst, søvnproblemer, spiseforstyrrelser og rus er noen av det vi ser. Det bekymrer meg, sier helsedirektør Bjørn Guldvog, og fortsetter:

– Tenåringsforeldre må snakke med ungdommene sine om hva som er et samtykke og hva som er innafor. Vi er nødt til å heve kompetansen om overgrep i alle ledd av helsetjenesten, men spesielt hos dem som er tettest på ungdom. Da tenker jeg for eksempel på helsesykepleiere, fastleger og BUP, slik at flere som er utsatt kan få hjelp. Aller viktigst er å sikre at ungdom får nødvendig opplæring om hva som er sunn seksualitet slik at vi forebygger overgrep.

Ny strategi for seksuell helse

Det er viktig at ungdom kjenner til hvilke konsekvenser seksuelle overgrep kan ha og ikke minst hvor grensa går mellom samtykkende sex og overgrep.    – Hele samfunnet må jobbe sammen for å bedre situasjonen. Dette er et landsomfattende problem som krever innsats i både hjem, skole, øvrig organisert arbeid med barn og unge, politiet og helsetjenestene. Vi vil ta med oss dette inn i det pågående arbeidet med en ny strategi for seksuell helse, sier Guldvog.

Kilde: Voldtekt har store helsekonsekvenser (Helsedirektoratet)