Webinarrekke om integrert behandling (NKROP)

Hvordan kan vi yte integrert behandling for personer med samtidig rus- og psykisk lidelse? NKROP har laget en webinarrekke som presenterer et rammeverk for hvordan aktørene kan jobbe sammen for å skape bedre tjenester til de som trenger det mest.

Webinarrekke om integrert behandling (NKROP)
NKROP har laget en webinarrekke med sentral tematikk hentet fra IDDT-manualen. Ill. foto: Colourbox.
Publisert 12. mars 2024 | Sist oppdatert 11. mars 2024

Anne-Katrine Kroken

NKROP oversatte i 2022 den amerikanske behandlingsmanualen Integrated Dual Disorders Treatment (IDDT) til norsk og forvalter i dag distribusjonen av denne.

Manualen er et bidrag til fagfolk som skal yte integrert og samtidig behandling for mennesker med samtidig rus og psykisk lidelse (ROP).

For å gjøre manualen mer tilgjengelig for aktuelle fagmiljøer tilbyr NKROP en webinarrekke, bestående av seks webinarer med sentral tematikk hentet fra IDDT-manualen.

Om webinarene

Webinarene ligger tilgjengelig på NKROP sin YouTube-kanal.

Hvert webinar består av to deler, som hver har en varighet på ca. 45 min.

Les hele saken.