Kunnskapsressurser om smittevern

For helsepersonell som er interessert i emnet smittevern – her er et utvalg kilder og ressurser som du finner på Helsebiblioteket.no.

Kunnskapsressurser om smittevern
På Helsebiblioteket finner du mye relevant stoff om smittevern. Ill.foto: Runar Eggen
Publisert 01. oktober 2020 | Sist oppdatert 18. april 2023

Start øverst i kunnskapspyramiden! Innenfor kunnskapsbasert praksis er det en god regel å starte øverst i kunnskapspyramiden, med oppslagsverk og retningslinjer. Kunnskapspyramiden er beskrevet i en kort, generell video.

Da temaet smittevern er ganske generelt, vil det antakelig være fruktbart å starte med å gjøre et søk i Helsebibliotekets søkemotor først. Denne søker blant annet i Helsebibliotekets oppslagsverk og retningslinjene samtidig.

Helsebibliotekets søkemotor

Søker du enkelt, vil søkemotoren oversette søket ditt til engelsk, slik at du også får svar fra de engelske oppslagsverkene. Søkemotoren rangerer nøyaktige treff først, deretter delvise treff og tils lutt oversatte treff. Men du kan velge oppslagsverkene UpToDate eller BMJ Best Practice ved å klikke på dem i venstremenyen.

Du finner søkefeltet øverst på alle Helsebibliotekets sider. Gjør du et søk på smittevern, Gjør du et søk på smittevern, får du treff fra et stort antall kilder. Du kan velge kilde og dokumenttype (informasjonstype) i venstremargen.

Veiledere

Her har vi:

Alle er utgitt av Folkehelseinstituttet og er viktige veiledere på sitt felt. Smittevernveilederen er den mest omfattende. Der finner du generelle problemstillinger så vel som råd om spesifikke sykdommer.

For å finne flere veiledere og retningslinjer om smittevern kan vi gå tilbake til søket og spesifisere at vi bare vil se retningslinjer og veiledere. Det gjør vi ved å klikke på Informasjonstype: Retningslinjer i venstremargen. Av andre veiledere om smittevern bør Isoleringsveilederen nevnes.

Dersom du er ute etter en generell inngang til temaet infeksjon, vil Helsebibliotekets generelle infeksjonsside være et greit utgangspunkt. Der finner du lenker til en rekke nyttige ressurser.

Prosedyrer

Kompetansebroen har gode e-læringskurs om prosedyrer for smittevern. Der ligger det også en kunnskapstest om smittevern som kan være verdt å ta.

Statistikk over smittsomme sykdommer

FHI har laget et statistikkverktøy der man enkelt kan hente ut grafer over spredning av smittsomme sykdommer. Dette er et særdeles nyttig verktøy for den som planlegger smittevern, men også for den generelt interesserte helsearbeider eller journalist. Verktøyet er spesielt aktuelt nå i koronaens tid.

Covid-19

Smittevern har kanskje aldri vært så aktuelt som i dag. Helsebibliotekets emnesider for covid-19 gir oversikt over temaet i oppslagsverk, retningslinjer, prosedyrer, forskning, oppsummert forskning og statistikk. De største tidsskriftene har gjort alt sitt covid-stoff gratis tilgjengelig, og du finner lenker til dem på emnesidene for covid-19. Det ligger også lenker her til opplæringstiltak i forbindelse med covid-19-pandemien. Nederst på covid-19-siden finner du artikler om temaet.

Ellers bør du vite om sidene om covid-19 hos FHI og Helsedirektoratet.