Observasjonskompetanse

Som en følge av samhandlingsreformen blir stadig flere og sykere pasienter behandlet og fulgt opp i kommunehelsetjenesten. Det er derfor viktig at de ansatte i kommunehelsetjenesten har nok kunnskap til å oppdage endringer i helsetilstand på et tidlig tidspunkt.

Observasjonskompetanse
Observasjonskompetanse er viktig, blant annet for ambulansepersonell. Ill.foto: Colourbox. Foto: Colourbox
Publisert 04.desember.2018 | Sist oppdatert 27.september.2022

Ett virkemiddel for å sikre at endringer i pasientenes helsetilstand blir oppdaget, er strukturerte observasjons- og kartleggingsverktøy. Flere kommuner arbeider nå med å prøve ut slike verktøy.

Observasjonskompetanse blir gjerne kalt Rapid response system på engelsk. Det er nyttig å vite når man skal søke etter informasjon om temaet.

Helsebibliotekets søkemotor søker i nettstedene www.helsebiblioteket.no , www.fhi.no, retningslinjer og flere oppslagsverk. Et søk på observasjonskompetanse eller rapid response system gir ikke så mange treff, men iallfall to som det går an å gå videre med: et kapittel i et oppslagsverk og en fagprosedyre.

Oppslagsverk

Oppslagsverket UpToDate har et eget kapittel om rapid response systems.

Legevakthåndboken har et kapittel om prosedyren/verktøyet ABCDE. ABCDE står for Airways Breathing,  Circulation, Disability og Expose/environment.

Retningslinjer og andre normerende dokumenter

I skrivende stund er det ingen norske retningslinjer om observasjonskompetanse.

Pasientsikkerhetsprogrammet har tiltakspakker for sykehjem, hjemmetjenesten og sykehus for tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

Verktøy

Kompetansebroen har laget noen informasjonsvideoer om konkrete verktøy som kan brukes for å bedre observasjon og identifisere pasienters tilstand. Kompetansebroen har en video om observasjonsverktøyene ABCDE og NEWS, samt en om kommunikasjonsverktøyet ISBAR som er verdt å se.

ISBAR (Identifikasjon, Situasjon, Bakgrunn, Aktuelt og Råd) er et kommunikasjonsverktøy som er tatt i bruk i helsetjenesten for å sikre en trygg og strukturert kommunikasjon. ISBAR kan tilpasses for bruk mellom alle nivåer og profesjoner i helsetjenesten.

Tidsskriftartikler

Dersom du er interessert i forskningsartikler om observasjonskompetanse, kan du velge databasen PubMed fra Helsebibliotekets forside og søke, enten på ett av verktøyene eller på det overordnede begrepet rapid response system. NEWS er et akronym for National Early Warning Score, og søk på dette i PubMed vil gi en del artikler fra forskjellige medisinske fagområder.

Det finnes flere systematiske oversikter om rapid response systems. Her er en av dem:  Rapid response systems: a systematic review and meta-analysis. Denne oversikten konkluderer med at rapid response systems teams er assosiert med færre dødsfall og færre hjertestans i sykehus. Oversikten identifiserer også flere forskningsartikler om temaet.

Denne artikkelen er ikke ment å være uttømmende om observasjonskompetanse, men skal gi en innføring i hvordan du kan finne kunnskap om temaet. 

Relevante søkeord: observasjonskompetanse, rapid response systems, tidlig oppdagelse av forverret tilstand, NEWS, ISBAR