Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest (RAKOS)

Lenke: Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest (RAKOS)

Description:

RAKOS skal gjennom kompetanseutvikling og forskning bidra til større samordning, faglig utvikling og samarbeid innen fagområdene ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste i regionen. RAKOS er høringsinstans i relevante saker innen prehospital virksomhet.

Først publisert: 04.01.2012

Sist faglig oppdatert: 13.03.2018

Tema: Akuttmedisin

Dokumenttype: Organisasjoner

Utgiver: Helse Stavanger

Språk: Norsk