AUDIT - Alcohol Use Disorders Identification Test

Lenke: AUDIT - Alcohol Use Disorders Identification Test

Description:

Selvrapporteringsskjema for identifisering av problemer med alkohol. Inneholder 10 spørsmål.

Tema: Psykisk helse, Rus og avhengighet, Allmennmedisin

Emner: Alkohol, Rus og avhengighet

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Språk: Norsk