Pårørendeprogrammet

Lenke: Pårørendeprogrammet

Description:

Programmet har som intensjon å sette pårørende på dagsorden. Det skal stimulere til refleksjon rundt egen praksis og til å utvikle gode rutiner i møte med barn og voksne pårørende.

Først publisert: 04.07.2013

Sist faglig oppdatert: 28.09.2021

Tema: Barn og unge, Barn og unges psykiske helse, Psykisk helsearbeid

Emner: Pårørende, Foreldre

Dokumenttype: Pasientinformasjon, Ressurser på nett

Utgiver: Pårørendesenteret i Stavanger

Språk: Norsk