Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin (CBRNE-senteret)

Lenke: Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin (CBRNE-senteret)

Description:

CBRNE-senteret har akuttberedskap for behandling av personskader forårsaket av særlig farlige kjemiske stoffer, giftig røyk, radioaktiv stråling og biologiske smittestoffer som kan gi opphav til bl.a. høyrisikosmittesykdom.

Tema: CBRNE-Medisin

Dokumenttype: Organisasjoner

Språk: Norsk