Atomhendelser og beredskapsplaner for helsetjenesten – praktiske råd fra CBRNE-senteret 28.04.2023

Intern lenke: Atomhendelser og beredskapsplaner for helsetjenesten 28.04.2023.docx

Tema: CBRNE-Medisin, Radionukleære hendelser (RN)

Emner: Radionukleære hendelser (RN)

Dokumenttype: Prosedyrer

Utgiver: Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin (CBRNE-senteret)

Språk: Norsk