Jodtabletter - Presisering vedrørende jodtabletter for personer med stoffskifte-sykdom eller dermatitis herpetiformis - Informasjon til fastleger og andre behandlere

Lenke: Jodtabletter - Presisering vedrørende jodtabletter for personer med stoffskifte-sykdom eller dermatitis herpetiformis - Informasjon til fastleger og andre behandlere

Tema: CBRNE-Medisin, Radionukleære hendelser (RN)

Emner: Radionukleære hendelser (RN)

Dokumenttype: Prosedyrer

Utgiver: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Språk: Norsk