Jodtabletter - Spørsmål og svar om jodtabletter ved atomhendelser

Intern lenke: Spørsmål og svar om jodtabletter ved atomhendelser

Tema: CBRNE-Medisin, Radionukleære hendelser (RN)

Emner: Radionukleære hendelser (RN)

Dokumenttype: Prosedyrer

Språk: Norsk