Jodtabletter ved atomhendelser - medisinsk informasjon til helsepersonell

Lenke: Jodtabletter ved atomhendelser - medisinsk informasjon til helsepersonell

Tema: CBRNE-Medisin, Radionukleære hendelser (RN)

Emner: Radionukleære hendelser (RN)

Dokumenttype: Prosedyrer

Utgiver: Statens legemiddelverk, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Helsedirektoratet

Språk: Norsk