Lagerhold - Anbefalt lagerhold av CBRNE-antidoter og legemidler i norsk helsetjeneste

Intern lenke: cbrne-antidot-og-beredskap-ved-sykehus

Sist faglig oppdatert: 04.05.2021

Tema: CBRNE-Medisin, Antidot og legemidler

Dokumenttype: Prosedyrer

Utgiver: Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk