Radioaktivt utslipp - Veiledning til arbeidsgivere og yrkesgrupper med kritiske samfunnsfunksjoner ved råd om innendørsopphold pga. radioaktivt utslipp til luft

Lenke: Radioaktivt utslipp - Veiledning til arbeidsgivere og yrkesgrupper med kritiske samfunnsfunksjoner ved råd om innendørsopphold pga. radioaktivt utslipp til luft

Tema: CBRNE-Medisin, Radionukleære hendelser (RN)

Emner: Radionukleære hendelser (RN)

Dokumenttype: Prosedyrer

Utgiver: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Språk: Norsk