Samleside for informasjon om jodtabletter ved atomhendelser

Intern lenke: Samleside for informasjon om jodtabletter ved atomhendelser

Tema: CBRNE-Medisin, Radionukleære hendelser (RN)

Emner: Radionukleære hendelser (RN)

Dokumenttype: Prosedyrer

Utgiver: Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk