Stråleskade – veiledning til leger ved mistanke om akutt stråleskade

Lenke: Stråleskade – veiledning til leger ved mistanke om akutt stråleskade

Description:

Veilederen er laget for fastleger og legevaktsleger som har pasienter hvor stråleskader er en av differensialdiagnosene.

Tema: CBRNE-Medisin, Radionukleære hendelser (RN)

Emner: Radionukleære hendelser (RN)

Dokumenttype: Veiledere, Prosedyrer

Utgiver: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin (CBRNE-senteret)

Språk: Norsk