Registeret for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS)

Lenke: Registeret for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS)

Description:

ROAS er et pasientregister med biobank. Formålet med registeret er å være et redskap for forskning og økt kunnskap om autoimmune sykdommer.

Tema: Endokrinologi

Dokumenttype: Organisasjoner

Språk: Norsk