Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU)

Lenke: Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU)

Description:

Samler, utvikler og sprer kunnskap om sykdomsrelatert underernæring i helsetjenesten. 

Tema: Habilitering, Ernæring

Dokumenttype: Organisasjoner

Utgiver: Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk