Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse

Lenke: Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse

Description:

Landsdekkende behandlingstilbud for personer med kombinasjonen nedsatt hørsel og psykisk lidelse.

Først publisert: 06.02.2020

Sist faglig oppdatert: 06.02.2020

Tema: Habilitering

Dokumenttype: Organisasjoner

Utgiver: Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk