Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Lenke: Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Description:

Har ansvar for oppfølging av personer med døvblindhet over hele landet.

Først publisert: 07.02.2020

Sist faglig oppdatert: 07.02.2020

Tema: Habilitering

Dokumenttype: Organisasjoner

Utgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge

Språk: Norsk