Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU), Helse Sør-Øst

Lenke: Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU), Helse Sør-Øst

Description:

Målgruppen for RHABU er ansatte i spesialisthelsetjenesten som jobber med habilitering av barn og unge.

Først publisert: 25.09.2019

Sist faglig oppdatert: 29.04.2020

Tema: Habilitering

Dokumenttype: Organisasjoner

Utgiver: Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk