Antibiotikaresistens, temaside på Folkehelseinstituttet

Lenke: Antibiotikaresistens, temaside på Folkehelseinstituttet

Korttittel: Antibiotikaresistens

Description:

Informasjon om bruk av antibiotika, resistens og forebyggende tiltak. Sidene inneholder informasjon om blant annet MRSA, ESBL og VRE.

Tema: Legemidler, Infeksjon

Emner: Antibiotika

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk