Gonoré - veileder for helsepersonell, Smittevernveilederen

Lenke: Gonoré - veileder for helsepersonell, Smittevernveilederen

Korttittel: Gonoré

Først publisert: 06.10.2022

Sist faglig oppdatert: 06.10.2022

Tema: Gynekologi og fødsel, Infeksjon

Utgiver: Folkehelseinstituttet (FHI)

Språk: Norsk