Barnehage, skole og skolefritidsordning - håndtering av legemidler

Lenke: Barnehage, skole og skolefritidsordning - håndtering av legemidler

Description:

Gjennomgang av regelverket og klargjøring av rammer. Rundskriv. 

Tema: Legemiddelhåndtering, Organisasjon og kommunehelsetjenesten, Barn, unge og legemidler, Legemidler

Emner: Barn og unge, Legemiddelhåndtering, Veiledere, Barnehager, Skolehelsetjeneste

Dokumenttype: Veiledere, Rundskriv

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Språk: Norsk