Parenterale legemidler til barn - nasjonale blandekort

Lenke: Parenterale legemidler til barn - nasjonale blandekort

Description:

Faktaark for en rekke legemidler om oppløselighet, forlikelighet, fortynning og administrasjon. 

Tema: Barn og legemiddelhåndtering, Administrasjon av legemidler, Legemiddelhåndtering, Legemidler

Emner: Intravenøs tilførsel, Legemiddelutregning

Dokumenttype: Prosedyrer

Utgiver: Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

Språk: Norsk